LEDIGA JOBB

LÄGG IN DITT CV
 
 
Det SKALL vara ENKELT att rekrytera.....

Personligheten är helt avgörande hur effektiv en person kommer att bli och hur väl han eller hon kommer att trivas i ett visst yrke och på en viss arbetsplats? Psykologisk forskning visar att personligheten är av mycket större betydelse för framgång inom yrkeslivet än vad man tidigare har trott. Självklart är de kunskaper som personen har byggt upp genom utbildning och erfarenhet centrala men personlighetsfaktorer är helt avgörande i hur pass en person kommer att trivas och prestera i ett visst yrke.

Med personlighet menas vanligen egenskaper som kompletterar personens begåvning, anlag och intresse. Dessa utgör kärnan i personens unika sätt att vara och påverkar hur vi anpassar vårt beteende i olika situationer. Personlighet definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig. Tyngdpunkten av definitionen av personlighet ligger i de karaktärsdrag och egenskaper som är relativt stabila över tid. Det är de som avgör hur en person beter sig i förhållande till andra människor, hur han eller hon angriper uppgifter, presterar etc.

Redan 1996 började vi arbetet med olika testvektyg och 1999 startades ett utvecklingsarbete som skulle mäta de 5 faktorerna i Big five modellen. Sedan dess så har vi genom gediget arbete skapat ett unikt rekryteringsverktyg. Unikt för att det inte finns något liknande på marknaden och ännu mer unikt för att du slipper läsa fler CV’n för att anställa rätt sökande.

Under åren har vi arbetat fram testverktyget som med utgångspunkt i B5 kan ge en procentuell träffsäkerhet på den eftersökta personligheten kopplad till en viss yrkesroll. Vi har idag fokus på alla sälj och marknadsföringsroller samt IT och teknikroller. Eftersom testverktyget är digitalt så slipper man läsa ansökningar och CV’n för att se vilken person som är bäst lämpad för jobbet, utan när testet görs skapas en lista med alla sökande i rangordning.

Kan det bli enklare för dig som rekryteringsansvarig?

Vårt test Big Five Personlighetsprofil är vetenskapligt framtaget och uttestat på en lång rad personer i Sverige. Testet togs fram i slutet av 1990-talet och har mycket bra vetenskapliga värden. Du kan ta del av vår manual, som omfattar ca 240 sidor, via länken.

Testdokumentation

För ingenjörer och säljare har vi förutom den normala testprofilen ett system med normgrupper för yrkesrollerna. Detta kompletteras med ett rangordningssystem där du kan rangordna alla sökande efter deras matchning mot normgruppen. Nedan finns en av de rapporter som ligger till grund för normgrupperna.

Exempel på forskningsunderlag - normrupp för ingenjörer (Borås Högskola)

MyJob Rekryteringsmässa

Vi skall skapa en återkommande mötesplats för framtidstro på arbetsmarknaden i Göteborg och Västsverige. Det primära målet med mässan är att lyfta fram behovet hos regionens företag gällande rekrytering av personal.

Det är även ett skyltfönster för starta-eget företrädare och utbildningssamordnare samt andra organisationer som vill nå ut med sina tjänster. Mässan vänder sig till alla som söker nytt jobb eller är intresserade av yrkesutbildning eller starta-eget information.

För utställare är det ett utmärkt sätt att stärka sitt varumärke och attrahera arbetskraft nu eller i framtiden. På mässan har utställande företag möjlighet till Speed-dating där man under 15 min kan bilda sig uppfattning om en tänkt kandidat.

Anmäl ditt företag eller organisation till mässanSå här arbetar vi

MyJOb är ett spetskompetensbolag med inriktning på att rekrytera säljande samt säljledande personal.

Till vår hjälp har vi ett världsunikt rekryteringsstöd som mäter varje kandidats säljande egenskaper.

Detta sker redan i första steget i samband med att kandidaten registrerar sitt CV. På så sätt kan vi identifiera och rekrytera högpresterande säljare på ett snabbt och träffsäkert sätt.

Läs mer..
| MyJob | info@myjob.se |